Członkami – założycielami Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych są pasjonaci naturalnych sposobów (mechanizmów) oczyszczania wody w stawach kąpielowych i zbiornikach wodnych.

          PSNWK powstało w wyniku obserwacji działań europejskiej branży projektantów i budowniczych stawów kąpielowych. Chęć przeniesienia wieloletnich doświadczeń, standardów i wypracowanych norm jakości kolegów z Europy dało początek stowarzyszeniu wzorowanemu na sprawdzonych rozwiązaniach.

Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych zostało zarejestrowane w rejestrze KRS w dniu 02.07.2012,

pod numerem 0000425847.

Jesteśmy organizacją non profit.

W trosce o ujednolicenie europejskich zasad i norm dotyczących stawów kąpielowych i wód oczyszczanych w sposób naturalny PSNWK jest członkiem IOB,  organizacji zrzeszającej  branżowe, narodowe stowarzyszenia zajmujące się tematyką jakości wody w kąpieliskach.

Cele PSNWK

Stowarzyszenie prowadząc swoją działalność nieodpłatnie i odpłatnie realizuje swoje cele poprzez:

1.     Organizowanie i finansowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami konferencji, szkoleń, wystaw, pokazów, konkursów oraz wyjazdów studialnych o profilu zgodnym z celami Stowarzyszenia.

2.     Prowadzenie działalności usługowej w zakresie konsultacyjnym i szkoleniowy;

3.     Pozyskiwanie środków finansowych na działania statutowe Stowarzyszenia.

4.     Działalność informacyjną, lobbystyczną, wydawniczą, uwzględniającą zagadnienia wiążące się ze statutowymi celami Stowarzyszenia; badania rynku.

5.     Wspieranie rozwoju gospodarczego, obronę interesów małych i średnich przedsiębiorstw.

6.     Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec różnych władz
i instytucji.

7.     Współpracę z samorządami lokalnymi oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich
w dziedzinach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.