Członkami – założycielami Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych są pasjonaci naturalnych sposobów (mechanizmów) oczyszczania wody w stawach kąpielowych i zbiornikach wodnych.

PSNWK powstało w wyniku obserwacji działań europejskiej branży projektantów i budowniczych stawów kąpielowych. Chęć przeniesienia wieloletnich doświadczeń, standardów i wypracowanych norm jakości kolegów z Europy dało początek stowarzyszeniu wzorowanemu na sprawdzonych rozwiązaniach.

Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych zostało zarejestrowane w rejestrze KRS w dniu 02.07.2012, pod numerem 0000425847.

Jesteśmy organizacją non profit.

W trosce o ujednolicenie europejskich zasad i norm dotyczących stawów kąpielowych i wód oczyszczanych w sposób naturalny PSNWK jest członkiem IOB,  organizacji zrzeszającej  branżowe, narodowe stowarzyszenia zajmujące się tematyką jakości wody w kąpieliskach.

Cele PSNWK

Stowarzyszenie prowadząc swoją działalność nieodpłatnie i odpłatnie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami konferencji, szkoleń, wystaw, pokazów, konkursów oraz wyjazdów studialnych o profilu zgodnym z celami Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności usługowej w zakresie konsultacyjnym i szkoleniowy;
 3. Pozyskiwanie środków finansowych na działania statutowe Stowarzyszenia.
 4. Działalność informacyjną, lobbystyczną, wydawniczą, uwzględniającą zagadnienia wiążące się ze statutowymi celami Stowarzyszenia; badania rynku.
 5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, obronę interesów małych i średnich przedsiębiorstw.
 6. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec różnych władz
  i instytucji.
 7. Współpracę z samorządami lokalnymi oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich
  w dziedzinach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.