stawy_kapielowe_baner
  • TYP 1     Stawy ekstensywne

Stawy ekstensywne powstawały już na początku lat osiemdziesiątych. Są to zbiorniki wykonywane na wzór naturalnych zbiorników wodnych i w pełni pozbawione techniki. Początkowo przyczyną ich powstawania było przerabianie źle funkcjonujących basenów kąpielowych.

Ten typ stawów kąpielowych składa się w 30% z części kąpielowej, stanowiącej strefę rekreacyjną, a w 70% z części regeneracyjnej, bagiennej, porośniętej roślinnością.

Dzięki działaniu wiatru i różnicy temperatur pomiędzy strefami płytkimi a głębszymi odbywa się cyrkulacja wody bez użycia technicznych rozwiązań. Zmętnienie wody w tych stawach jest rzeczą normalną. Zdarza się, że do części kąpielowej przedostają się osady lub obumarłe części roślin. Aby temu zapobiec można stosować przegrody.

Ze względu na brak użycia techniki taki typ stawu jest najtańszy w wykonaniu, a nawet można go w dużej mierze wykonać samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że strefa kąpielowa stanowi mniej niż połowę całego zbiornika, dlatego cały zbiornik zajmuje duże powierzchni i możne być budowanych na działkach o sporych rozmiarach.

Stawy ekstensywne są dobrym rozwiązaniem dla miłośników natury, wielbicieli traszek, żab
i innych zwierząt wodnych. Należy pamiętać, że wiosną w stawie mogą silnie rozwijać się glony
i trwa to do momentu rozwinięcia się roślin w strefie regeneracyjnej, dlatego najlepiej zastosować rośliny, które szybko się rozrastają. Warto też dodać, że w utrzymaniu czystej wody pomoże oczyszczanie zbiornika ze szlamu i liści. Można to zrobić za pomocą specjanego odkurzacza.

  • TYP 2      Stawy z wymuszonym przepływem wody

W tym przypadku stosunek strefy regeneracyjnej do kąpielowej to 55-60% do 45-40%. Powierzchnia rekreacyjna zwiększa się tu dzięki zastosowaniu pompy, która poprawia cyrkulację wody i sprawia, że natleniona woda zostaje równomiernie rozmieszczona w stawie, tym samym przyspieszając proces rozkładu. Dzięki pompie woda może być wprowadzana do stawu poprzez kaskadę, czy fontannę, a to z kolei ma korzystny wpływ na wymianę gazową. Stosując takie rozwiązanie uzyskujemy lepszą jakość wody niż w stawie ekstensywnym. Konserwacja tego typu stawów sprowadza się do oczyszczania osadów dennych 2 razy w roku.

  • TYP 3    Stawy wyposażone w odpływ denny oraz skimmer

Ten typ stawów zapewnia zawsze czystą wodę. Wymaga jednak bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych, a mianowicie silniejszych pomp. Dzięki zastosowaniu odpływu dennego zanieczyszczona woda wypływa ze zbiornika, a filtry mechaniczne separują osady. Skimmer jest urządzeniem, które zbiera powierzchniowe zanieczyszczenia. Należy go umieścić w miejscu, do którego płynąca woda będzie transportowała zanieczyszczenia, dlatego trzeba też wziąć pod uwagę przeważające kierunki wiatru. Kosz umieszczony przy skimmerze, ale przed pompą zbiera osady, a woda zostanie oczyszczona i ponownie wprowadzona do stawu.

Dzięki takim rozwiązaniom technicznym strefę kąpielową można powiększyć do 55% powierzchni stawu, a konserwację zmniejszyć do minimum. Wiążą się one z większym zużyciem energii elektrycznej, ale do ich obsługi można wykorzystać również energię słoneczną.

  • TYP 4    Stawy z filtrem bagiennym

Stawy te charakteryzują się zastosowaniem najbardziej zaawansowanej i skomplikowanej techniki. Dzięki takim rozwiązaniom gwarantują czystą wodę. Mogą być stosowane
w publicznych obiektach kąpielowych, ponieważ spełniają restrykcyjne wymogi sanitarne.

W przypadku tak zaawansowanej techniki strefę kąpielową można powiększyć do 60-65% powierzchni zbiornika, a w przypadku zastosowania jonitów wymiennych można ją powiększych do dodatkowe 10%.

Ten typ stawów charakteryzuje się mniejszą ilością roślinności w porównaniu z wcześniej opisanymi typami.

  • TYP 5    „Naturpool”

W tym przypadku roślinność stanowi jedynie funkcję dekoracyjną i nie jest potrzeba no regeneracji, dlatego strefy te można zabudowywać lub np. umieszczać pod tarasami. Technika użyta do budowy tego typu stawów jest wysoko wyspecjalizowana. Dzięki temu zapewnia gwarancję czystej wody. Konserwacja jest w większości zautomatyzowana. Naturpool, który można nazwać ekobasenem dysponuje 80% strefą kąpielową. Warto w nim stosować adsorbery, które zmniejszą rozwój bakterii.