Oczyszczanie Stawów Kąpielowych

 

Glony nitkowate

Na dnie zbiornika odkłada się szlam powstały z obumarłych szczątków roślin, zwierząt, glonów, który na skutek ruchów wody wywołanych np. wiatrem w płytkim zbiorniku będzie przemieszał się w toni zbiornika upodabniając wodę do brunatnej mazi. W słoneczne dni wydzielające pęcherzyki tlenu glony będą tworzyły unoszące się na powierzchni wody ?kożuchy ? a rozkładająca się materia organiczna zużywać będzie zawarty w wodzie tlen co powoduje śmierć wielu organizmów wodnych oraz powstawać będą nieprzyjemne zapachy.

Komary w stawie

Siedlisko takie jest wymarzone dla rozwoju komarów. Z czasem rozwinąć się również mogą (np. przywleczone przez ptactwo lub owady ) zwierzęce organizmy planktonowe jak wioślarki czy widłonogi. Pożerają one fitoplankton i powodują że zakwity glonów przerywane są fazami w których woda staje się znowu przejrzysta i „roi” się w niej masa milimetrowej wielkości organizmów. Gdy skonsumują glony obumierają i cykl powtarza się od początku. (tzw. grazing effect) Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla zbiorników pozbawionych lub o niedostatecznie wykształconej strefie  roślinności szuwarowej czy zanurzonej. Glony jednokomórkowe zostaną z czasem wyparte przez formacje tzw. glonów nitkowatych wypełniających całą toń a w szczególności ciepłe strefy płytkie. Pod wpływem światła produkują one tlen którego pęcherzyki uwięzione w glonowych ?watach? wynoszą  je na z kolei powierzchnie. Wypiętrzone, miejscowo pozbawione wody lub -w głębszych warstwach światła  glony obumierają tworząc brunatno- rdzawą breje.

Mechaniczne usuwanie glonów ze stawu

Usuwanie ich mechanicznie jest możliwe tylko dzięki profesjonalnym urządzeniom i wbudowaniu strefy szuwarowo-mineralnej do zbiornika wodnego.

Zbiorniki wodne powinny posiadać strefę głębszą niż 1m co gwarantuje przetrwanie biocenozy przez okres zimowy. Dno zbiornika nie powinno być płaskie lecz posiadać nachylenie umożliwiające odpływ sedymentów do najgłębszej części zbiornika. Rozwiązanie to chroni nie tylko wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem ale i umożliwia czyszczenie zbiornika bez konieczności wymiany wody – co z punktu widzenia ekonomi jak i ekologii  jest rozwiązaniem mało rozsądnym.

Odkurzacz do stawów

Przy użyciu profesjonalnego odkurzacza nie usuwamy całej wody ze zbiornika, urządzenie pozwala na odmulanie za pomocą pomp podciśnieniowych, usuwanie namułów wraz z małą ilością wody – ok. 4m3 wody z namułami na godzinę pracy urządzenia.

Należy unikać hodowli ryb odżywiających się zooplanktonem i grzebiących
w mule – (karpie, większość gat. ozdobnych) gdyż ich wpływ na jakość wody
w zbiorniku jest negatywny – zbiorniki szybko eutrofizują i woda zamienia się szybko w „zieloną zupę.”  Równie negatywny wpływ mają duże ilości ptactwa wodnego, w szczególności kaczki i łabędzie. W żadnym razie nie należy ich dokarmiać.