Staw kąpielowy- czysta przyjemność pływania bez chloru

 

Stawy kąpielowe zdefiniować można jako sztucznie stworzone, odizolowane od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem, zbiorniki wodne budowane w celach rekreacyjnych, posiadające ściśle zdefiniowane wymagania dotyczące jakości wody.
W celach uzdatniania wykorzystujące się oraz intensyfikuje mechaniczno-biologiczne procesy samooczyszczania się wód. W skład stawów wchodzą część rekreacyjna (kąpielowa) oraz część regeneracyjna, w której znajdują się specjalnie skonstruowane filtry bagienne, odpowiedzialne głównie za utrzymanie właściwej jakości wody. Zwykle strefa ta, zasiedlona jest przez rośliny repozycyjne, biorące udział w procesach samooczyszczania się wody.

 

W skład systemu wchodzi wiele urządzeń, zarówno mechanicznych (filtry, skimmery, rynny przelewowe, pompy) jak i systemy filtracji biologiczno-chemicznej.
Stawy kąpielowe mogą być budowane jako zupełnie nowe obiekty, lub powstają w ramach modernizacji istniejących kąpielisk.