Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne rządzą się tymi samymi prawami ekologii jak naturalne niewielkie zbiorniki wodne, posiadające stosunkowo niewielką głębokość. Znajdująca się w nich woda, mieszana jest poprzez wiatr i znajduje się w ciągłym kontakcie z osadami dennymi. Przedostają się z nich tzw. nutrienty z powrotem do toni wodnej . Produktywność czyli tzw. stopień trofii uzależniony jest właśnie od ich stężenia.

Ładunek zanieczyszczeń w wodach opadowych i ich stężenie zależą od intensywności deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody bezdeszczowej poprzedzającej opad, stopnia zanieczyszczenia atmosfery, ilości terenów zielonych w okolicy, rodzaju nawierzchni terenów utwardzonych, sposobu oczyszczania ulic itp.
zasady-1

Porównanie zanieczyszczeń deszczu i spływów z dróg
(źródło Raport 2005 Sawicka-Siarkiewicz)

 
zasady-2
Skład ścieków z 1 km szosy szer. 7,5m

(źródło Meisner 2003)