Konferencja / Stawy kąpielowe – z naturą w nowoczesność

Zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję na temat stawów kąpielowych „Stawy kąpielowe – z naturą w nowoczesność”, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych Konferencja w dniach 26-27 czerwca 2013 w hotelu Lamberton w Ołtarzewie. W programie zaplanowaliśmy wystąpienia wybitnych specjalistów z branży oraz wyjazd studyjny, którego celem jest zwiedzenie modelowych obiektów wodnych.

Partnerami konferencji są: Giardino, Re-Natura, Garden Serwis, Place Lab, dr-Wasa
Patronami medialnymi są: Zieleń to Życie, Maja w Ogrodzie, Zieleń miejska

 

- Program Konferencji
- Opis zwiedzanych obiektów
- Zaproszenie na konferencję
- Harmonogram konferencji
- Biogramy prelegentów
- Formularz zgłoszeniowy

 

ZGŁOSZENIA

Osoby chętne do udziału w konferencji prosimy o przysyłanie zgłoszeń mailowo na adres kontakt@psnwk.pl. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko, firmę/jednostkę/instytucję, zajmowane stanowisko.

OPŁATY

Udział w konferencji to koszt 350,00 zł brutto. Dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków PSNWK przewidzieliśmy rabat w wysokości 100,00 zł. Opłatę konferencyjną należy przelać na konto Organizatora wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, której opłata dotyczy do dnia 10 czerwca 2013 r.

Konto

Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych

Bank BZWBK nr 29 1090 1841 0000 0001 2009 3016

01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22
Opłata kongresowa obejmuje udział w konferencji (2 dni) oraz w wydarzeniu towarzyszącym

REZYGNACJA

Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na emaila) i potwierdzić telefonicznie (dotyczy zarówno prelegentów jak i uczestników). W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 5 czerwca 2013 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 4 czerwca 2013 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

DANE KONTAKTOWE

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@psnwk.pl

Sprawy zgłoszeniowe:
Wojciech Walczak
tel. 502 221 441
email: kontakt@psnwk.pl

Sprawy organizacyjne:
Tomasz Pecyna
tel. 533 606 460
email: kontakt@psnwk.pl

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Lamberton
ul. Poznańska 492
Ołtarzew