WARSZTATY – „Teoria w praktyce, budowa stawu kąpielowego Typ 2.”

Zapraszamy na pierwsze w Polsce warsztaty dotyczące budowy stawu kąpielowego, Typ 2.

Warsztaty są skierowane do projektantów, wykonawców i przyszłych właścicieli stawu kąpielowego Typ 2. Organizując warsztaty ” teoria w praktyce” chcemy nauczyć wszystkich zaineresowanych jak poprawnie zaprojektować i zbudować staw kąpielowy, spełniający normy i wytyczne IOB, najwiekszej  światowej organizacji zrzeszającej budowniczych stawów kąpielowych.

Chcielibyśmy , aby warsztaty były początkiem  w procesie certyfikacji, dla firm zajmujących się budową stawów kąpielowych.

Za przykładem rozwiązań z innych krajów europejskich, jako  stowarzyszenie  promujące ideę ekostawu w Polsce chcemy za pomocą warsztatów i szkoleń zapoczątkować certyfikacje podmiotów zajmujących się naturalnymi sposobami czyszczenia wody w zbiornikach wodnych. Takie szkolenia i certyfikaty pomogą w promowaniu  wysokiej jakości usług, a co za tym idzie  zadowolenia użytkowników stawów kąpielowych.

 

 

ZGŁOSZENIA

Osoby chętne do udziału w warsztatach   prosimy o przysyłanie zgłoszeń mailowo na adres kontakt@psnwk.pl.

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko, firmę/instytucję, zajmowane stanowisko oraz potwierdzenie opłaty za udzał w warsztatach. O udziale w warsztatach decyduje kolejność przesłanych kompletnych zgłoszeń.

 

 

OPŁATY

Udział w trzydniowych warsztatach pt. „Teoria w praktyce, budowa stawu kąpielowego Typ 2.” to koszt 1500,00 zł brutto. Dla członków PSNWK przewidzieliśmy rabat w wysokości 300,00 zł. Opłatę  należy przelać na konto organizatora ( PSNWK) wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, której opłata dotyczy. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać  do dnia 5 czerwca 2015 r.

 

 

Konto

Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych

Bank BZWBK nr 29 1090 1841 0000 0001 2009 3016

01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22

 

 

REZYGNACJA

Rezygnację z udziału w Warsztatach  należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na e-mail) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 5 czerwca 2015 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 5 czerwca 2015 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Zgłoszenia udziału w warsztatach należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@psnwk.pl

Sprawy organizacyjne: 
Wojciech Walczak
tel. 502 221 441
email: kontakt@psnwk.pl

Sprawy zgłoszeniowe:
Tomasz Pecyna
tel. 533 606 460
email: kontakt@psnwk.pl

 

 

MIEJSCE WARSZTATÓW

05-250 RADZYMIN

ul. Romana Żulińskiego 1

 

Sponsorzy warsztatów:

                                       korro logo  logo re natura  gardenserwisfirestone logo    lab

 


Patronat medialny

 

logo ogrodowisko

 

 

 

- Program Warsztatów

- Formularz zgłoszeniowy