Przejdź do treści

Typ 3. Stawy wyposażone w odpływ denny oraz skimmer

Ten typ stawów zapewnia zawsze czystą wodę. Wymaga jednak bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych, a mianowicie silniejszych pomp. Dzięki zastosowaniu odpływu dennego zanieczyszczona woda wypływa ze zbiornika, a filtry mechaniczne separują osady. Skimmer jest urządzeniem, które zbiera powierzchniowe zanieczyszczenia. Należy go umieścić w miejscu, do którego płynąca woda będzie transportowała zanieczyszczenia, dlatego trzeba też wziąć pod uwagę przeważające kierunki wiatru. Kosz umieszczony przy skimmerze, ale przed pompą zbiera osady, a woda zostanie oczyszczona i ponownie wprowadzona do stawu.
Dzięki takim rozwiązaniom technicznym strefę kąpielową można powiększyć do 55% powierzchni stawu, a konserwację zmniejszyć do minimum. Wiążą się one z większym zużyciem energii elektrycznej, ale do ich obsługi można wykorzystać również energię słoneczną.